ปะเก็น Gasket

ปะเก็นสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี อาหาร ตัดตามมาตรฐาน DIN, JIS, ASME และตัดตามขนาด 

Special Size  ทั้ง Raised Face (RF), Full Face (FF) and Sheet

 ปะเก็นยาง Rubber Gasket 
  
 ยางธรรมชาติ Natural Rubber (NR), ยางไนไตร์ท Nitrile (NBR), ยาง EPDM
 
 ยางนีโอพรีน Neoprene (CR), ยางซิลิโคน Silicone (SC), ยางไวตัน (Viton)
 
 ปะเก็นเทปล่อน  Teflon Gasket 
 
  เทปล่อน PTFE
 
 ปะเก็นกราไฟท์, กราไฟท์ไส้ลวด Graphite Gasket
 
  Pure Graphite, Graphite with wire
 
 ปะเก็นแอสเบสตอส Asbestos Gasket
 
  แอสเบสตอส Asbestos, นอน แอสเบสตอส Non-Asbestos

                                                                               ปะเก็นเชือก Gland Packing
 
                                                                                แอสเบสตอส Asbestos  Packing, กราไฟท์ Graphite Packing, เทปล่อน PTFE Packing


                                                                             
 
                                                                                                 Size 32" Series A  (FF)

  • PTFE Coated EPDM.jpg
    ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM ใช้กับหน้าแปลน พลาสติก Plastic, ไฟเบอร์กลาส Fiberglass หรืองานทนสารเคมี(Chemical Resistant) เป็นปะเก็นทนกรด,ทนด่าง,ทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน กรด Moder...
Visitors: 68,639