ติดต่อเรา Contact us

 บริษัท กัญธยาน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                   KANTAYA ENGINEERING CO.,LTD.   

 29/38 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้                          29/38 Moo.2  Namai Subdistrict

 อำเภอลาดหลุมแก้ว                                     Ladlumkaew District

 จังหวัดปทุมธานี 12140                                Pathumthani 12140

 

Tel  : 02 102 6365, 098 247 3846, 081 733 8507 

Fax : 02  102 6365  

e-mail     : kantayaeng@gmail.com

                                                                    Line ID    : kty1112

                                                                    Website  : www.kantayaeng.com

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Visitors: 68,641